Hukuki Danışmanlık

Destek duyduğunu belirten şirketlere, bireysel firmalara kişisel
verilerin korunması kanunundan doğan yükümlülüklerin yerine
getirilmesinde proje bazlı çalışarak ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

arabuluculuk, arabuluculuk ofisi, avukatlık hizmetleri, arabuluculuk bürosu

Arabuluculuk

Duran Hukuk Bürosu kurucusu olan Av. Demet DURAN KÖKSAL
aynı zamanda Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı
siciline kayıtlı arabulucudur.

avukatlık hizmetleri

Avukatlık Hizmetleri

Duran Hukuk Bürosu, tüm müvekkillerini, Türkiye Cumhuriyeti
sınırları içerisindeki İlk Derece Mahkemeleri, İstinaf Mahkemeleri,
Yargıtay, Danıştay Mahkemelerindeki davaları ve İcra Dairelerindeki
takip işlemlerini yürüterek temsil etmektedir.

Avukatlık Hizmetleri

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki İlk Derece Mahkemeleri, İstinaf Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay Mahkemelerindeki davaları…

Danışmanlık Hizmetleri

Duran Hukuk Bürosu hem müvekkillerine hem de proje bazlı destek isteyen firmalara, kişilere; iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku bilgisi…

Arabuluculuk Hizmetleri

Duran Hukuk Bürosu kurucusu olan Av. Demet DURAN KÖKSAL aynı zamanda Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı siciline kayıtlı…

Hakkımızda

Başta şirketler hukuku, sözleşmeler hukuku, inşaat hukuku, iş hukuku, aile hukuku, kişisel verilerin korunması hukuku, idare hukuku, icra ve ceza hukuku olmak üzere geniş yelpazesiyle müvekkillerine çözüm sunan İzmir Türkiye’de yerleşik bir hukuk bürosudur.

duran hukuk bürosu

Duran Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, gerek gerçek gerekse tüzel kişi müvekkillerinin ticari faaliyetleri için firma departmanlarının hukuki ihtiyaçlarına ve yapılandırılmasına çözüm bulur. Gelişen ve değişen mevzuat yükümlülüklerine uyum sağlanmasını ve bunun için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlar.

Firmaların insan kaynakları departmanlarının değişen mevzuata uyum süreçlerini yönetilmesi, iş hukukundan doğan ya da doğabilecek sorunların çözümü, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli hukuki destek sağlanması, ihracat, pazarlama, satın alma gibi departmanlar için gerekli sözleşmelerin hazırlanması ve tüm departmanların hukuki süreçlerinin takibi uzman avukat kadromuzca yapılmaktadır.

duran hukuk bürosu

Ekibimiz

Burak KÖKSAL<BR>Hukukçu

Burak KÖKSAL
Hukukçu

Çalışma Alanlarımız

Duran Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, gerek gerçek gerekse tüzel kişi müvekkillerinin ticari faaliyetleri için firma departmanlarının hukuki ihtiyaçlarına ve yapılandırılmasına çözüm bulur. Gelişen ve değişen mevzuat yükümlülüklerine uyum sağlanmasını ve bunun için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlar.

CLOSE
CLOSE